Wednesday, July 31, 2013

WANITA SOLEHAH SEBAIK-BAIK PERHIASAN DUNIA

Dari Abdullah bin ‘Amr radhiallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam bersabda:
“Dunia ini adalah perhiasan/kesenangan dan sebaik-baik perhiasan/kesenangan dunia adalah wanita yang solehah.” (HR. Muslim,Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad)

Beberapa ciri2 isteri yang solehah :

1- Taat pada perintah suami
2- Kalau suami tengok pada isteri, suami gembira. Maksudnya, isteri itu menjadi penyejuk mata suami (qurrata a'yun)
3- Apabila berjanji pada suami, isteri tepati dan tunaikan.
4- Bila suami tiada di rumah, nescaya dia pelihara dirinya dan harta suaminya.

Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam memberikan gambaran wanita solehah terbaik sebagaimana dalam hadits:
Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: “Nabi Shalallahu ‘alaihiwassalam ditanya:’Siapakah wanita yang paling baik?’ Beliau menjawab:
‘(Sebaik-baik wanita) adalah yang menyenangkan (suami)-nya jika ia melihatnya, mentaati (suami)-nya jika ia memerintahnya dan ia tidak menyelisihi (suami)-nya dalam hal yang dibenci suami pada dirinya dan harta suaminya.’” (HR. Ahmad, al Hakim, an Nasa’i dan ath Thobrani dan di Shohihkan oleh al Albani).

Allah juga ada berfirman dalam Al Quran:
“…Maka wanita yang solehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh kerana Allah telah memelihara (mereka)…” ( An-Nisa’:34)

Dunia ini adalah perhiasan/kesenangan dan sebaik-baik perhiasan/kesenangan dunia adalah wanita yang solehah.” (HR. Muslim,Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad) - See more at: http://lidahsufi.blogspot.com/2011/03/wanita-sebaik-baik-perhiasan-dunia.html#sthash.TSmsTsOy.dpuf